განაცხადი

4

ლაბორატორია სამრეწველო

2

სამედიცინო სამრეწველო

3

Ფარმაცევტული ინდუსტრია

1

გარემო სამრეწველო